Christian de Jonquières, medlem af byrådet.

 

Først lidt om mig selv:

Har tilbragt en stor del af min barndom og ungdom i udlandet med mine forældre. Har i 8 år gået på Herlufsholm Kostskole. Har efterfølgende studeret jura i Århus, hvorfra jeg blev cand.jur. i 1975. Fik bestalling som advokat i 1979 og opnåede at få møderet for Højesteret i 1985. Har drevet selvstændig advokatvirksomhed siden 1988 og her siden 2007 i Fredensborg. Har fra 2000 – 2016 været formand for Herlovianersamfundet. Har været formand for bestyrelsen på Marie Mørks Skole i Hillerød. Sidder i Osteoporoseforeningens præsidie. Formand for Den Danske Pattaya Fond af år 2003. Medlem af Fredensborg Rotary siden 2008. Har i over 10 år været dirigent på Den Konservative Vælgerforenings generalforsamlinger, indtil jeg med virkning fra den 1. januar 2010 blev valgt ind i byrådet, hvor jeg har været gruppeformand siden oktober 2010 og er det fremdeles stadig. Brænder for det politiske og for vores kommune samt naturligvis for min hustru og datter og mit virke som advokat.

Mit motto er: ”Forsøg på at være et nyttigt menneske”.

Mine mærkesager er:

I den kommende byrådsperiode vil jeg fortsat arbejde for,

at kommunen i enhver henseende bestræber sig på at gøre tingene ordentligt og til tiden

at der tages hånd om de kriminelle elementer overalt i kommunen og ikke kun i bestemte boligområder

at dækningsafgiften afskaffes og at der sikres en sund kommunal økonomi uden yderligere gældsætning

at erhvervslivet sikres de bedst mulige vilkår

at børn og unge i kommunen sikres en solid uddannelse

at sikre og formidle kommunens store kulturarv og historie

at styrke omsorgen for de, som har brug herfor

at styrke sammenholdet og skabe tryghed