Fornuftig Masterplan

Det Konservative Folkeparti hilser den nye Masterplan for det specialiserede område meget velkommen. Førhen steg udgifterne på handicapområdet. Det er ydelser, som handicappede her har et retskrav på at modtage. Det har efter vores opfattelse hidtil været en meget risikabel ”vejsidebombe” for hele serviceområdet, der også omfatter helt almindelige børn og ældre. Fordi hele serviceområdet udgør en kasse. Og fordi ”serviceloftet” begrænser kommunens serviceudgifter, på trods af at vi har pengene. Og navnlig fordi, der tidligere var en risiko for, at stigende udgifter på handicapområdet så ville tvinge kommunen til at spare tilsvarende andre steder på serviceområdet, på fx normalområdet. For os er ville det være en helt ubærlig tanke, hvis vi skulle spare på rengøring for normale ældre, blot for at opfylde retskravet på handicapområdet. Med den nye Masteplan, der betyder bedre styrbarhed ang. udgifter på handicapområdet, er vi nu skånet for det. Vi ser også nu, at kurven for udgiftsstigninger begynder at flade ud. Det er en meget positiv udvikling for hele kommunens serviceområde.

Det Konservative Folkeparti har desuden et yderligere ønske: At udgifterne på handicapområdet bliver bragt ned til et manerligt leje. Der er efter vores opfattelse ingen rimelig grund til, at Fredensborg Kommune ligger som en af de dyreste kommuner i landet – på en 7. plads fra toppen at regne (ud af 98 kommuner) ang. udgifter til handicappede. Vi så hellere en mere gennemsnitlig placering for vores kommune. Vi medvirker meget gerne med ideer til at nå dette mål.

Med venlig hilsen

Thomas von Jessen
Gruppeformand (kons)
Solvænget 1, 2990 Nivå