Skatten bør sænkes i Fredensborg Kommune

Af Mikkel Dodt Fregerslev, Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti, Torpenvej 27J, Humlebæk

En analyse foretaget af NB-Økonomi viser at 29 kommuner i Danmark kan sænke skatten uden at det går ud over hverken serviceniveauet eller likviditeten. Fredensborg kommune er blandt disse. Kommunen kan uden at belaste service og likviditet sænke skatten med 0,21% – slet og ret fordi at kommunen opkræver mere skat end der er behov for.

Jeg har tidligere foreslået at vi her i kommunen ikke betaler højere skat end landsgennemsnittet – det er der ikke i det nuværende byråd flertal for. Jeg mener det giver god mening idet vi jo som bekendt hvert år bruger penge på svømmehaller m.m., i Jylland. Heldigvis er den kommunale udligning nedbragt en anelse for Fredensborgs vedkommende, og jeg mener det vil være ret og rimeligt at også kommunens skatteydere nyder godt af dette. En nedbringelse med 0,21% gør ingen lykke i sig selv, men kan en folkepensionist betale 350,- mindre i skat om året, eller en husstand med to indkomster spare 1.000,- eller mere om året så er jeg sikker på at de sagtens kan finde noget at bruge de ekstra penge på.

Nu ved jeg allerede at politiske modstandere vil sige. Kan vi ikke bruge pengene på bedre service eller reparation af stier og bygninger. Dertil er svaret desværre nej – vi bruger i forvejen alt hvad der tillades fra Christiansborg. Andre vil sige, hvad med gælden – kan vi ikke bruge dem der? Dertil er svaret jo, men i det gældende budgetforlig der er vedtaget af alle partier i byrådet, er der lagt en klar plan for det. Vi afdrager, heldigvis, allerede mere end vi behøver og kommunen forventes gældfri i 2023. Så, lad os få sat skatten bare en smule ned så vi ikke opkræver mere end vi behøver.