Af

Thomas von Jessen, byrådskandidat

Gruppeformand, medlem af Børne- og Skoleudvalget

 

Lav tryghed i Islandshøjparken! – Hvad så nu?

Byrådet har bedt tre fagudvalg i byrådet om at tage initiativer til en højne trygheden. De tre udvalg: Skoleudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget skal nu i arbejdstøjet og finde fælles løsninger for at forbedre trygheden. Der skal flere og forskelligartede initiativer til.

Her er et enkelt bud: Konservative har igennem Børne- og Skoleudvalget taget initiativ til at sikre, at alle unge med 9. klasse består Folkeskolens afgangsprøver. Den unge er helt på Herrens Mark uden at bestå. Der er lukket på Ungedomsuddannelserne og Erhvervsskolerne. ”Lediggang er roden til alt ondt” lyder et gammelt ord. Når ca. 2-3% af afgangseleverne i dag ikke består afgangsprøven, dvs. ca. 5-7 personer årligt, risikerer vi, at de hverken er i uddannelse eller på arbejde og derfor er henvist til ”at hænge ud”, hvor de bor. Og året efter det samme antal og så fremdeles.

Kommunen og skolerne skal sikre, at alle består, så enhver ung kan komme videre i sit liv. Vi skal tidligt screene de dumpetruede. Vi skal tidligt sætte ind med ekstra faglig og pædagogisk støtte i dansk og matematik. Vi skal tidligt lægge en vej, så alle består Folkeskolens Afgangsprøve. Vi skal tidligt sikre, at de unge, der efter Folkeskolen ellers skulle tilbringe en håndfuld år med lediggang, kommer videre med deres uddannelses- og arbejdsliv. Både for den enkelte unge og for vores fællesskab.