Erhvervspolitisk opråb

Indlæg i Frederiksborg Amtsavis 20. maj 2020  af Christian de Jonquières

Det forhold, at genåbningens fase 2 netop er iværksat, giver mig som konservativ med interesse for erhvervslivets forhold anledning til at reflektere over dele af vores kommunens erhvervs/forretningslivs kamp for at overleve den økonomiske afmatning, vi oplever som følge af Corona-krisen og her nok så meget inspireret af et indlæg i Frederiksborg Amts Avis den 16. maj 2020 skrevet af Venstre-borgmesteren i Frederikssund Kommune John Schmidt Andersen under overskriften ”Du kan hjælpe det lokale erhvervsliv”.  

Det oplyses i artiklen, at Frederikssund Kommune har nedsat en taskforce med det formål at hjælpe det lokale erhvervs/forretningsliv 

Formålet med taskforcen er at følge situationen på arbejdsmarkedet og i erhvervs/forretningslivet i Frederikssund Kommune meget nøje.  

Jeg skal opfordre Byrådet til at tage initiativ til at nedsætte en lignende taskforce i Fredensborg Kommune med deltagelse af repræsentanter for Byrådet, Erhvervsrådet og Fredensborg Handels- og Håndværkerforening og administrationen og gerne med borgmesteren eller formanden for Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget som formand med henblik på at søge afdækket, hvordan vi gennem gode input bedst muligt får hjulpet de dele af vores forretnings- og erhvervsliv, der bløder, som følge af nedlukningerne.  

Taskforcen i Frederikssund Kommune kommer ikke til at beskæftige sig med en afskaffelse af dækningsafgiften, da den for længst er afskaffet i Frederikssund Kommune. 

Som gjort mange gange, herunder af den konservative byrådsgruppe, skal jeg lægge op til, at de budgetforhandlinger, der er ved at blive indledt fører til, at dækningsafgiften med virkning fra den 1. januar 2021 bliver afskaffet med henblik på at hjælpe erhvervslivet igennem.  

Som skrevet af undertegnede i et debatindlæg i oktober måned 2019 i Frederiksborg Amts Avis, fører et stærkt og velfungerende erhvervsliv til, at der bliver råd til at styrke velfærden i vores kommune, hvor bortskaffelsen af dækningsafgiften udgør et vigtigt signal til erhvervslivet og til virksomheder, der måtte påtænkte at flytte til vores kommune.  

Talte forleden med en virksomhedsejer i Humlebæk, der sammen med sin ægtefælle har foretaget en fysisk udbygning af deres virksomhed som led i en satsning og her med en nyansættelse af en medarbejder, med den konsekvens, at virksomheden har fået en ekstra bon på kr. 5.931,80 i 2020 i opkrævning af dækningsafgift.  

Efter min opfattelse et rigtig dårligt signal over til vores erhvervsliv, der har behov for at komme videre ovenpå Corona-krisen.  

 Erhvervslivet har i særskilt grad i disse krisetider brug for en erhvervspolitisk proaktiv kommune.  

 

Christian de Jonquières (K)  

Kongevejen 38, 3480 Fredensborg