En moderniseret senior/ældrepolitik

Har haft det privilegie i min egenskab af at være byrådsmedlem at være blevet sat på som busformand på 4 af kommunens senior/pensionistudflugter, hvor jeg var med til at runde af på den sidste udflugt den 18. august 2017.

Busformændene/byrådsmedlemmerne havde her lejlighed til at fortælle vores seniorer lidt om kommunens 4 bysamfund og landområderne forud for, at vi beså Frederiksborg Slot under guidede ture og afsluttende med en herlig frokost på et højt kulinarisk niveau på Karlebo Kro i de flotte omgivelser i Karlebo området.

Det var her spændende at opleve vores seniorers levende interesse for vores kommune og det omgivende samfund, vores lokalhistorie og kultur og derigennem vores lokale identitet.

Der er for mig ingen tvivl om, at vores seniorer hver i sær, og herunder også gennem Seniorrådet og Ældresagen skaber sammenhængskraft og liv i vores kommune og derfor udgør en væsentlig ressource for kommunen.

Den 24. juli 2017 hørte jeg en spændende udsendelse i P1, hvor det kom frem, at de ældre gennemsnitligt, indtil de bliver 85 år, bidrager positivt til lokalsamfundet med deres livslange erfaring, hvortil kommer, at de er med til at stimulere detailhandlen.

Som konservative vil vi gerne gøre os til talsmænd for gennemførelsen af en moderniseret senior- og ældrepolitik.

Vi står naturligvis helt bag den ældrepolitik, der af byrådet blev godkendt den 25. april 2016 under overskriften: ”Ældrepolitik et værdigt ældreliv”.

Vores pleje og omsorg skal løbende justeres og moderniseres.

Vi skal imidlertid også have blik for den ressourcestærke del af vores seniorer og se på, at der her skabes ordentlige rammebetingelser og mulighed for gode sociale relationer.

Vi skal være med til at stimulere til opførelsen af ældrevenlige ejer og lejeboliger, så man kan blive boende i kommunen, når man ikke længere kan klare at passe sit eget hus. Der skal her være plads til et aktivt seniorliv med spændende fællesaktiviteter og rum til selvudvikling, hvortil kommer, at vi skal have blik for en løbende udvikling af vores gode dagcentre.

Vores seniorer med deres livslange erfaring er helt uvurderlig for udviklingen af vores gode kommune, som vi konservative godt vil kalde for ”Alle tiders Fredensborg”.

Det er derfor rigtig godt, at vi med vores pensionistture får sat fokus en god og fremadrettet relation mellem vores seniorer internt og over til kommunen med henblik på en styrkelse af sammenhængskraften i vores gode kommune.

 

Christian de Jonquières

Formand for Den Konservative Byrådsgruppe