Helt enig med Hanne Berg

Af

Christian de Jonquières, byrådskandidat, Konservative

Er helt enig med byrådsmedlem Hanne Berg (SF), når hun i sit glimrende debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis den 20. januar 2021 og i Uge-Nyt foreslår, at vi i kommunen ansætter en borgerrådgiver.

Det er rigtigt som Hanne Berg anfører, at vi i år foråret 2014 havde en borgerrådgiver i kommunen.

I henhold til min erindring var det et led i budgetforhandlingerne i 2013, at vi fik ansat en borgerrådgiver, og her nok så meget på foranledning af Pia Bødtker på vegne Socialdemokratiet og undertegnede på vegne de konservative.

”Fejlen” var dengang, at borgerrådgiveren ikke blev så uafhængig som Pia Bødtker og jeg kunne have ønsket os.

Tænketanken Justitia, som Hanne Berg henviser til anfører i sin spændende analyse ”Det er derfor helt afgørende, at der værnes om borgernes retssikkerhed i mødet med kommunen, og at sagsbehandlingens kvalitet forbedres i en sådan grad, at borgerne kan føle sig trygge, når kommunerne træffer afgørelser, der griber væsentligt ind i deres liv”.

Selvom jeg bestemt går ind for en digital udvikling, forholder det sig efter min opfattelse således, at teknologi, Twitter, Facebook og Instagram forgudelsen har ført til, at vores demokrati og retssikkerhed er under pres.

Jeg skal derfor anbefale, at byrådet, når de går i gang med budgetforhandlingerne i indeværende år, i enighed bestemmer sig for at antage en uafhængig borgerrådgiver med hjemmel i styrelseslovens § 65e og således med reference direkte til byrådet.

Det vil være rigtig fint, hvis det byråd, der starter op efter kommunevalget den 16. november 2021 med virkning fra den 1. januar 2022 og 4 år frem, starter op samtidig med ansættelsen af en ny borgerrådgiver med hjemmel i den styrelsesvedtægt, der skal vedtages umiddelbart efter kommunalvalget.

Selvom Hanne Berg og jeg kulørmæssigt tilhører hver sin ende af den politiske farveskala, er det sket før, at Hanne Berg og jeg har set ens på tingene. Jeg husker her Hanne Bergs og min desværre forgæves men indædte modstand mod nedlukningen af Farvergården i 2014.

 

Christian de Jonquières (K)

Byrådskandidat

Kongevejen 38, 3480 Fredensborg