Ingen skolesammenlægninger overhovedet

af Thomas von Jessen
Medlem af Børne- og Skoleudvalget (kons)

 

Ingen skolesammenlægninger overhovedet

Konservative glæder sig meget over, at der i BSU-udvalget bordet rundt var enighed om, at tiden ikke er til skolesammenlægninger. Der er ellers en undersøgelse på vej, der skal pege på besparelsespotentialet. Men undersøgelse eller ikke: Konservative kommer ikke til at stemme for skolesammenlægninger overhovedet – i hvert fald ikke på min vagt. Ligesom jeg også stemte imod sammenlægningerne i 2010. Vi mener, at hver familie i hvert bysamfund skal have valgmulighed. Da man sammenlagde skolerne i Nivå, opstod der straks en ny privatskole i byen. Familierne var og er tilsyneladende helt enige med os: der skal være noget at vælge imellem. Det, der passer godt til Mette og Poul, er måske ikke det rigtige for Per og Marie.

Det er som at købe katten i sækken. Man ved, hvad man har, og ikke hvad man får: Det er de små forskelle mellem skolerne i hver by, der giver rigdommen i kultur på skoleområdet. Samtidig har vi fantastiske gode undersøgelser og resultater for vore skoler i de landsdækkende undersøgelser. Tusind tak for jeres engagement til alle ledere, lærere, pædagoger og forældrebestyrelsesmedlemmer! Overordnet set kan vi være stolte af vore skoler og ikke mindst af vores skolestruktur. Med udviklingsprojektet i kommunen: ”Fremtidens Folkeskole” er der også en spændende fremtid for skolerne i kommunen.