Proaktiv tænkning i kommende anlæg?

Af Morten Poulsen

 

Det er på tide at byrådet agerer proaktivt, samfundsnyttigt og klimaorienteret samtidig med at man  sætter gang i hjulene i  corona krisen. 

Er der en ting der er sikkert i disse tider, så er det at vi ser ændringer i klimaet og vejret bliver varmere..  Det medfører stigende vandmængder og dermed risiko for oversvømmelser for dem som bor langs kysten eller langs udsatte vandløb. 

I Fredensborg kommune har vi en trojansk hest i vores kystsikring, nemlig den ellers så skønne Nive å (Nivå).  

Når vandstanden stiger i Øresund  og det  blæser kraftigt fra nord , så presses vand ind fra Øresund i i Nive å med stigende vandstand til følge  og deraf følgende oversvømmelser og ødelæggelser. 

Tilsvarende vil skybrud, som vi ser fler
e og flere af, føre til kraftigt stigende vandstand og oversvømmelser. 


Disse gener, som kun er stigende i disse år, ødelægger rekreative områder, produktionsjord og er en potentiel bombe for lodsejerne.  

Tidligere har dette været afhjulpet EFTER skaden er sket, ved at opstille pumper. 

Lad os nu være proaktive og få lavet en sluse mod Nive å der kan lukke for stigende vand fra Øresund samt få installeret pumper der kan pumpe vand ud i forbindelse med skybrud.  

Det konservative folkeparti har stillet forslag om dette i forbindelse med de igangværende budget diskussioner i byrådet.

 Jeg håber at alle kan se at dette er en vindersag for hele kommunen.  Der findes forslag lige fra en simpel plade til en egentlig sluse, så det bør og kan gennemføres nu, med rettidig omhu.

Og måske man endda i disse corona tider kunne bruge disse tiltag til at få lokale firmaer til få lidt gang i hjulene igen med at udføre arbejdet.