Projekt seniorboliger ved Ulriksdal i Fredensborg

af

Christian de Jonquières (K)
Kongevejen 38, 3480 Fredensborg

Mandag den 25. maj 2020 havde jeg fornøjelsen som stedfortræder for min partifælle Ulla Hardy-Hansen at deltage i byrådsmødet, hvor blandt andet forslag til lokalplan nr. F123 samt tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017 omhandlende igangsættelsen af den såkaldte etape 2 vedrørende opførelsen af en ny bebyggelse med yderligere 54 seniorboliger på den såkaldte Menu grund, var under behandling.

Efter en omfattende behandling af sagen og her i første række med Venstre politikerne Carsten Wulff og Tinne Borch Jacobsen som velformulerede bannerførere blev sagen sendt tilbage i Plan, Miljø og Klimaudvalget med henblik på en revurdering af projektets æstetiske bonitet, de kønne omgivelser i området og kommunens arkitekturpolitik taget i betragtning.

Jeg kom vist nok selv til i debattens hede at sige, at projektet ikke lige frem udgør ”en visuel skønhedsåbenbaring”.

Bemærkningen skal ikke forstås som en kritik af bygherre/investor, der angiveligt har de bedste intentioner med henblik på at bygge nogle gode og velfungerende seniorboliger i den smukke natur med beliggenheden op til den flotte rundkørsel, der rækker op til Slotsgade og til det flotte Fredensborg Slot.

Vi konservative vægter højt, at kommunen er en god bosætningskommune, ligesom vi vægter, at der bygges velfungerende og flotte seniorbyggerier, hvor det imidlertid er vigtigt, at det planlagte byggeri på Menu grunden kommer til at fremstå som et monumentalt flot og afdæmpet byggeri.

Ved en læsning af Frederiksborg Amts Avis den 28. maj 2020 har jeg med glæde noteret mig, at bygherren efter byrådsmødet har udtalt: ”Vi afventer nu et møde med kommunen og vi er meget lydhøre og agile”.

Skal foreslå, at bygherres arkitekthold suppleres med en kyndig landskabs-/havearkitekt.

På side 10 i lokalplanen er det anført, at tanken er, at der skal opnås et arkitektonisk særkende og helhedsudtryk for den samlede bebyggelse. Det er sådan set alene det vi beder om.

Vi konservative er ikke imod, at der bliver bygget seniorboliger på området, når blot byggeriet bliver afstemt og afdæmpet.

For så vidt angår den navnedebat, der pågik under byrådsmødet på foranledning af Louise Mehnke fra Socialdemokratiet omkring det gode navn ”Kongeparken” skal jeg, som også gjort under byrådsmødet, foreslå at vi først navngiver barnet, når barnet er født efter den videre administrative og politiske behandling i kommunen og her i tilknytning til en efterfølgende høringsproces/borgerinddragelse.