Jeg hedder Jesper Tvilde, er 45 år og er gift og har tre børn. Til dagligt arbejder jeg som gymnasielærer på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG), hvor jeg underviser i historie og samfundsfag foruden at være pædagogisk rådsformand. Jeg har sammenlagt boet i Fredensborg Kommune i over 20 år. Min vision for Fredensborg Kommune er, at den skal være en veldreven, attraktiv og grøn kommune at bo og bosætte sig i.

Skolepolitik i Fredensborg Kommune:

Målsætningen for al politik i Fredensborg Kommune er for mit vedkommende at gøre kommunen til et attraktivt sted at bo og vælge at bosætte sig i.

Det betyder, at Fredensborg skal have en attraktiv skolepolitik, der er et naturligt valg for børnefamilier.

Politisk vil jeg arbejde for at give så meget frihed til lærerne som muligt. Læring foregår bedst i de rammer, som passer eleven, klassen og årgangen. Undervisningen skal tilrettelægges efter elevernes behov. Læring svækkes af lange dage og stive strukturer, der er ens for alle.

Fredensborg har gode folkeskoler med fin trivsel, god løfteevne og pæne karakterer. Der er stor forskel på oplandet til kommunens folkeskoler. Derfor skal der også være frihed til at vælge den undervisningsstrategi, der passer bedst til eleverne.

De næste 12 år er der budgetteret med, at der skal bruges 700 mio. på nye skoler, udbygning af skoler og renovering af skolerne i Fredensborg. Det er rigtig mange penge. Min erfaring fra undervisning gennem 20 år er, at det ikke er rammerne, der skaber læring alene. Det er lærernes faglighed, engagement og indsigt i, hvor eleverne er, og hvor de skal hen, som giver læring hos eleven. Rammerne kan understøtte, forme og forbedre læringen.

Inddragelse af kommunens kompetente lærere og ledelse i planlægningen af bygning og renovering af skolerne er nødvendig. Det er lærere og ledelsen, der sammen ved bedst, hvilke rammer, der bedst understøtter den undervisning, som netop deres elever trives bedst med.

En grøn kommune:

Vi bor i en grøn kommune, hvor naturen er lige om hjørnet. Jeg vil arbejde for, at vi markedsfører kommunen som en grøn oase kun 30 minutter fra København. Fredensborg skal være et attraktivt sted for børnefamilier at vælge at bosætte sig i. Der er masser af naturtilbud i kommunen. Om det er vandreture i skove, langs søer, ved kyster eller i Ådalen – tilbuddene er mange.

Konkret vil jeg arbejde for at fastholde og forbedre de mange grønne tilbud, kommunen tilbyder. Et godt eksempel er Lergraven i Nivå, der har skabt liv og børnelatter i nærmiljøet. Men der skal også passes på naturen. Konkret vil jeg arbejde for at opføre udendørs stillezoner, så naturen også kan nydes i sin uforfalskede skønhed. Ådalen i Nivå er et godt mål for en stillezone. Naturoplevelsen i den historiske og fuglerige ådal skæmmes af larmen fra motorvejen. Derfor vil jeg arbejde for at opføre en støjvold langs motorvejen i Ådalen til gavn for alle, der dagligt færdes langs Ådalen, til gavn for alle, der bor langs ådalen, og ikke mindst for dyrelivet langs Ådalen.

En erhvervsvenlig kommune:

Fredensborg har med sin beliggenhed og sin megen plads et potentiale til at tiltrække mere erhverv med tilhørende arbejdspladser. Vi er en kommune med god infrastruktur og placering i forhold til København.

Jeg vil arbejde for, at vilkårene for de eksisterende erhvervsdrivende forbedres – ikke mindst i forhold til den administration, der er forbundet med at drive erhverv i en kommune. Konkret vil jeg arbejde for, at dækningsafgiften nedbringes yderligere på konservativ foranledning.