Christian de Jonquières

Baggrund

Kongevejen 38, 3480 Fredensborg
Tlf. 2616 4650
Cand.jur.
Gift og har en 28 årige datter
www.cdjlaw.net e-mail: jonquieres@advokaterne.net

Erfaring

Beskæftigelse

Praktiserende advokat med møderet for Højesteret samt diverse bestyrelsesarbejde

Politisk

Dirigent på Den Konservative Vælgerforenings generalforsamlinger i 10 år, medlem af Fredensborg Byråd fra 01.01.2010 – 31.12.2017, herunder som gruppeformand i 7 år og 3 måneder og medlem af diverse stående udvalg og Fredensborg Forsynings bestyrelse

Kompetencer

Som advokat bliver man naturgivent løsningsorienteret og interesseret i det omgivne samfund, både globalt, nationalt og lokalt, og får her blik for vigtigheden af et godt kollegialt netværk.

Med min aldersmæssige tyngde i samklang med, at jeg føler, at jeg gennem 8 års byrådsarbejde har opnået at få en vis politisk kapital, mener jeg, at jeg som evt. genvalgt og aktivt byrådsmedlem vil kunne være med til at støtte og hjælpe nye og måske yngre byrådsmedlemmer i byrådsarbejdet til gavn for et langsigtet generationsskifte.

Mine konservative mærkesager

I den kommende byrådsperiode skal vi hæve ambitionerne for en grøn omstilling i alle kommunens institutioner og samarbejdsrelationer. Jeg vil arbejde for at skabe størst mulig tryghed for alle i kommunen og ikke kun i de udsatte områder, ligesom jeg vil arbejde for en sund økonomi uden gældsætning, hvor skatten og grundskylden bliver holdt i ro og helst nedsættes.

En vigtig mærkesag er at styrke omsorgen for de særlige udsatte samt at sikre formidlingen af kulturen i vores kommune med vores kommunes unikke og værdifulde historie.

Lidt mere omkring kandidaten

Hvis man har været så heldig, at man er født med et godt helbred og har fået gode uddannelsesmuligheder, er det vigtigt at kunne give tilbage. Som formand for Herlovianersamfundet i 16 år og formand for Marie Mørks Skole i 5 år og som medlem af Præsidiet for Osteoporoseforeningen og formand for Den Danske Pattaya Fonds bestyrelse i en årrække samt medlem af Økonomisk Råd for Den Katolske Kirke, har man naturgivent fået opbygget en indsigt i det omgivne samfund, hvor udviklingen af begreber som god dømmekraft og ønsket om at være et nyttigt menneske kommer i højsædet.

Mit mantra har altid været ”Hellere løsninger ved dialog end nedbrud ved konfrontation” Mener at jeg med min vilje og måske også evne til samarbejde og med den erfaring, man nu engang opnår som et modent menneske vil kunne styrke det samlede kandidathold og medvirke til, at vi får et rigtig godt valg og efterfølgende med den politiske kapital jeg føler, jeg har opnået, kan få en god konstituering, herunder også med henblik på en tilsikring af, at vi får en kvalitativ og kvantitativ stærk konservativ repræsentation i det kommende byråd og også ved valgene i 2025, 2029 og så fremdeles.