Jakob Krogmann

Baggrund

Kullabergvej 8
3050. Humlebæk
22/12-1957
Civiløkonom. Far til William på 15 år som går på Humlebæk Lilleskole.
Her har jeg gennem 6 år siddet i bestyrelsen.
https://www.facebook.com/jakob.krogmann

Erfaring

Beskæftigelse

Underviser på FGU nordsjælland FGU er for unge der skal have et skub for at gå
videre på en ungdomsuddannelse eller et job.

Politisk

For Borgernes Stemme og LA har jeg flere gange været suppleant i ved
byrådsmøder og har også derigennem opnået et godt kendskab til hvordan
byrådet fungerer både formelt og uformelt.

Kompetencer

Jeg har en meget bred arbejdsmæssig erfaring og har i det daglige samarbejde med
mange mennesker. Forståelsen for naturligt at danne relationer er vigtig for at
samarbejde i et kommende byråd.
Jeg besidder en god indsigt for det politiske spil i
byrådet i Fredensborg og vil være god til at samarbejde på tværs af partifarver.

Mine konservative mærkesager

Jeg er på vagt overfor magtfuldkommenhed og manipulation. Mener at vi som borgere er tjent med at tingene går ordentligt og redeligt til med transparens og åben
kommunikation. Ser det som en opgave at værne om demokratiet og lytte til den enkelte.
Administrationen i Fredensborg kommune har nok lidt meget magt i forhold til byrådet, det skal der justeres på. Der skal skabes bedre arbejdsforhold og trivsel for medarbejdere indenfor for børne og ungeområdet her står det ikke godt til i Humlebæk områdeledelse.

Lidt mere omkring kandidaten

Jeg er liberal af sindelag, men synes samtidigt at der indenfor mit tidligere parti LA
hersker en hvis historieløshed og manglende respekt om hvad vi alle er rundet af. Der skal være plads til forskelligheder i samfundet og hvad minoriteter angår er der meget stor forskel på assimilation og integration. Rigtig mange også politikere blander sammen her.
Mine forældre flygtede til Sverige under 2. verdenskrig jeg er med til at værne om at
noget tilsvarende aldrig må ske igen. Er medlem af MuJo MC klub hvor folk tilhørende forskellige religioner og kulturer er fælles om at køre på MC sammen. Er optaget af at give plads til andre mennesker og har samtidig en hvis allergi overfor folk der har et behov for at indtage en dominerende rolle i forhold til andre mennesker.