Jesper Tvilde

Baggrund

Født 16 marts, 1972 – 49 år
Uddannet cand.mag. i historie og samfundsfag fra Københavns Universitet.

Gift og far til to drenge 19 og 20 år og en pige 13 år

Erfaring

Beskæftigelse

Jeg underviser til dagligt som gymnasielærer i historie og samfundsfag på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) hvor jeg også er valg som Pædagogisk Rådsformand

Politisk

Qua min uddannelse og arbejde har jeg altid interesseret mig for politik, de sidste 5 år aktivt i hos de konservative i Fredensborg.

Næstformand i den Konservative vælgerforening
Medlem af Folkeoplysningsudvalget og Handicaprådet i Fredensborg Kommune hvor jeg arbejder for konservative holdninger og mærkesager.

Spidskandidat til KV 21

Kandidat til RV 21

Kompetencer

 • Fagligt og politisk velfunderet
 • Ambitiøs og dedikeret
 • Stærkt personligt drive og gennemslagskraft
 • Motiverende og god til at få det bedste frem i andre
 • Imødekommende og løsningsorienteret
 • Stærke samarbejdsevner
 • Lydhør men evner at stå fast
 • Tålmodig uden at være konfliktsky
 • Driftssikker
 • Humoristisk sans

Mine konservative mærkesager

Jeg ønsker en kommune i en bedre balance, hvor kommunen er til for borgerne

 • Flere senioregnede boliger. Vi skal skabe de bedste forhold for ældre til at fortsætte ind i den tredje alder. En seniorpolitik der skaber det gode liv for den enkelte, om det er med ordentlig hjælp i eget hjem eller muligheden for at flytte til et seniorbofællesskab, skal der være frihed til at vælge.
 • Bedre hjemmehjælp, flere pædagoger og mere faglighed og dannelse i skolen. Vi skal være en kommune, der bruger penge fornuftigt og så tæt på borgeren som muligt inden for senior-, børne- og unge-området. Ressourcer skal bruges på de varme hænder, de kærlige pædagoger og de kløgtige lærere. Pengene skal bruges der hvor borgeren oplever, de gør en forskel.
 • Flere arbejdspladser og bedre samarbejde mellem det offentlige og private. Vi skal være en erhvervsvenlig kommune med et godt erhvervsklima, som gavner både de virksomheder vi har, men som også er en løftestang til at tiltrækker nye arbejdspladser. Vi skal skabes et øget samarbejde mellem kommunen og private aktører til gavn for sundehed og forebyggelses indsats for seniorer.
 • Formindskelses af støjgener fra Helsingørmotorvejen og andre støjende områder samt en nedbringelse af kommunens Co2 udslip. Vi skal tage et ansvar lokalt og globalt ved at være en klima- og miljøbevidst kommune, som skal finde en balance og respekt mellem erhverv, natur og boliger, når det kommer til den grønne omstilling.
 • Indførelse af en kulturdag i Fredensborg kommune, der hylder de mange frivillige foreninger, der yder en kæmpe indsats for kunst og kultur og for krop og sjæl. Vi skal som kommune understøtte alle de frivillige foreninger, der yder tilbud til borgerne, der skaber et meningsfyldt liv og forbedrer livskvaliteten for de mange. Eksempelvis med etablering af ordentlige forhold for de mange vinterbadere i kommunen langs vores strande og søer.

Lidt mere omkring kandidaten

Jeg har et indgående kendskab til Fredensborg Kommune gennem snart 25 års bopæl i Kokkedal og Nivå. Jeg er aktiv i Nivå Fårehyrder og nybegynder som vinterbader her i 2021. Jeg nyder vores smukke natur med gåture omkring slottet og slotshaven i Fredensborg, i den naturhistoriske ådal i Nivå, langs den hyggelige snoede Usserød å i Kokkedal eller langs strand og skov i Humlebæk. Vi har en enestående nature, som jeg får stor glæde ved at færdes i. Jeg er stor kulturforbruger og besøger tit Louisiana og Nivaagaards Malerisamling.

Som spidskandidat er det mit største mål at skabe en markant konservativ fremgang ved KV21, som vi skal bruge til at udøve konservativ indflydelse i Fredensborg Kommune på konservative mærkesager. Jeg vil samle et hold af stærke kandidater, der sammen arbejder for en konservativ valgsejr i et tæt samarbejde med den Konservative Vælgerforening.