Ulla Hardy-Hansen

Byrådskandidat

Ulla Hardy-Hansen

Baggrund

Plantageejer
Ulla Hardy-Hansen, Toeltvej 6, 3480 Fredensborg
Født 8. april 1944

Erfaring

Beskæftigelse

Jeg er selvstændig erhvervsdrivende som ejer af en frugtplantage i Langerød, hvor jeg dyrker hele repertoiret af dansk frugt …….æbler, pærer, blommer og kirsebær.

I mit liv, udenfor det politiske engagement, bruger jeg den sparsomme resttid sammen med min familie – er gift med en arkæolog – har  voksne ”børn” og børnebørn.

Politisk

Jeg har i 32 år repræsenteret Det konservative Folkeparti i byrådet – først i Fredensborg-Humlebæk kommune og efter kommunesammenlægningen i Fredensborg kommune. Har altså gennemlevet begge konstruktioners styrker, svagheder og udfordringer.

Har i 12 år fungeret som 1. viceborgmester  og i ca. 25 år været formand for Kulturudvalget. Betragter mig som klassisk konservativ med stort engagement på den socialkonservative fløj. I byrådsarbejdet har jeg lagt stor vægt på at formidle borgerlig politik i et til tider spraglet, politisk landskab, hvor den barske, politiske realitet har krævet samarbejde på tværs og nødvendige kompromisser. Min grundlæggende ledetråd har hele vejen været: ”Forandre for at bevare”….. altså udvikle vores kommunale fællesskab med afsæt i og respekt for de eksisterende værdier.

Kompetencer

Jeg stiller primært op som kandidat, fordi det er min overbevisning, at Det Konservative Folkeparti rummer de værdier, der er nødvendige for landet i fremtiden – nationalt sammenhold og en positiv skepsis overfor omverdenens påvirkninger. I den kommunale ”lilleverden” vil jeg gerne bidrage til en udvikling, der fremmer det enkelte menneskes mulighed for et harmonisk liv med plads til egen udvikling under skyldig hensyntagen til kommunens sociale sammenhænge.

Jeg tror, at jeg vil være i stand til at fremme den ovennævnte politik. Jeg er tilstrækkelig hårdfør til at tage de nødvendige kampe, men samtidig passende fleksibel til at indgå i de nødvendige kompromisser. Jeg er svoren tilhænger af borgerlige løsninger, hvor dette er realistisk, men samtidig indstillet på at befinde mig, hvor konservative mærkesager vinder størst gehør!

Mine konservative mærkesager

Jeg er af den sikre overbevisning – og det er derfor min vigtigste mærkesag – at kulturelle aktiviteter i alle dens forklædninger er afgørende for et harmonisk liv i alle dets faser. I denne sammenhæng vil jeg i næste periode arbejde hårdt for at kommunens arkitekturpolitik bliver overdraget til Kulturudvalget, der besidder den nødvendige veneration og indsigt til at forhindre den forarming, der desværre har sat sit præg på kommunens vækst de sidste par år.

Jeg er meget interesseret i kommunens landområder og vil arbejde for, at der skabes muligheder for udvikling af relevante erhverv, der selvfølgelig skal tilpasses/indordnes den omgivende natur. Først og fremmest virksomheder relateret til landbrug – ikke mindst hesteavl, der kan tilføre området den nødvendige økonomi til bevaring af bygningsmassen, der ellers er i fare for at henfalde i et skæmmende forfald.

Lægger stor vægt på beskyttelsen af den private ejendomsret.
Landsbyerne skal bevares i en harmonisk, historisk form og beskyttes mod en voksende trussel fra gennemkørende trafik og indbyggerne skal sikres mulighed for sikker, intern bevægelighed.

Lidt mere om mig

Jeg tror, at jeg vil være i stand til at fremme den ovennævnte politik. Jeg er tilstrækkelig hårdfør til at tage de nødvendige kampe, men samtidig passende fleksibel til at indgå i de nødvendige kompromisser. Jeg er svoren tilhænger af borgerlige løsninger, hvor dette er realistisk, men samtidig indstillet på at befinde mig, hvor konservative mærkesager vinder størst gehør!

I valgkampen vil jeg fortsætte min omfattende personlige kontakt med borgerne i form af almindeligt engagement og omgang med dem i dagligdagen. Jeg har i den forbindelse megen fokus på kommunens stærkt voksende ældregeneration – både de udfordringer, men bestemt også de kvaliteter, gruppen kan bidrager med.

Og ikke mindst vil jeg fortsat afsøge minefeltet omkring grænserne for den politiske og den administrative indflydelse på kommunens fortsatte udvikling. Udfordre embedsvældets magtudfoldelse. Forvaltningen er til for borgerne, og vi valgte byrådsmedlemmer skal helt og holdent være dem, der sætter dagsordenen!