Erhverv, vækst og Frihed

Vækst skaber under rette betingelser - vi vil sikre de betingelser er til stede.

Fredensborg kommune skal være en mere erhvervsvenlig kommune. Der er et stort uudnyttet potentiale. Det Konservative Folkeparti arbejder for at nedbringe dækningsafgiften yderligere, end vi allerede har gjort, og allerhelst ser vi den afskaffet helt.

Vi er vidne til en digital revolution i disse år med nye forretningsmodeller og fleksible arbejdsmuligheder, men disse kræver god digital infrastruktur, hvilket vi konservative vil arbejde på at få udbredt til hele kommunen.