Thomas von Jessen – Din borgmesterkandidat.

Stem personligt på mig ved valget, så jeg kan få gennemført mine og partiets mærkesager efter valget.

 

Økonomi – De små skridts politik giver økonomisk bæredygtighed

Det skal i de kommende år stadig være sjovt at være borger i Fredensborg Kommune – en af Danmarks bedste kommuner. Jeg ønsker skatten i ro, og at vi endelig får vendt gældsbilledet uden at spare kernevelfærden sønder og sammen.

Kommunens bruttogæld er på over ½ mia. kr., og der har den ligget stabilt i en årrække. Den ”økonomiske afgrund” er inden for synsvidde. Vi skal væk fra risikoen for at blive sat under administration og dermed miste vores selvstændighed.

 

Familieliv – Valgfrihed og sikkerhed

Far og mor skal være trygge ved, at deres børn trives i vuggestue og børnehave, når de selv er på arbejde. Skolerne skal være ambitiøse og sikre, at eleverne opnår et højt fagligt niveau og at de også får kendskab til andre kulturer. De skal rustes til de globale vilkår ved at kunne mere end et fremmedsprog godt.

Skoledagen skal forkortes på alle kommunens skoler. Børn skal have tid til at dyrke fritidsinteresser inden for musik, sport eller andet.

De grønne områder i og omkring alle boligområder skal inspirere til et godt og aktivt udeliv på alle årstider

 

Kultur – Identitet og rødder

Kulturlivet er en hjertesag for mig og for partiet her i Fredensborg. Vi skal fortsat have et selvstændigt kulturudvalg til behandling af sager for kulturlivet. Kulturudvalget skal efter valget styrkes, så det også få de fredede bygninger, folkeoplysningen og turismen.

Jeg mener, at den frivillige indsats, der gøres i kommunens mange kulturelle foreninger, er af meget stor og identitetsskabende værdi for os.

Kulturen er det mindste budgetområde (ca. 1 promille af bruttobudgettet) – men altså af meget stor værdi i forhold til sin lille størrelse.  

En grøn kommune – Udeliv til at samle kræfter

Bæredygtighed, grøn omstilling og økologi er en meget stor sag for Det Konservative Folkeparti og for mig. Denne generation har pligt til at give vores jord videre til de næste generationer i en bedre stand, end vi selv modtog den

 

Kommunen skal satse på grønne områder tæt på boligen. Det er her, at vi i fritiden lader op.  Fx bør den sydlige del af Humlebæk Syd fredes, så beboerne her får samme muligheder for et åndehul som mange andre steder i kommunen.

 

Tryghed i hverdagen – Kriminalitetstruede skal i uddannelse og job

 

Alt for ofte har vi set, at meget få kriminelle ødelægger det for de mange. Nul tolerance over for dem.

Konservative ønsker Lov og orden.

Vi skal udvikle en mere klar og kontant indsats over for kriminalitetstruede unge. Når den unge fylder 18 skal fokus rettes mod uddannelse og efterfølgende job. De fleste har selv planer for deres fremtid, og vi har ansvaret for at støtte dem, der ikke magter den opgave på egen hånd.

 

Læs mere om Thomas og hans politik her: vonjessen.eu