Jeg ER

       ……… selvstændig  erhvervsdrivende som ejer af en frugtplantage i Langerød, hvor jeg driver en frugtplantage med et bredt repertoire af æbler, pærer, blommer og kirsebær. Startede mit erhvervsforløb som 3. generation på familiens store frugtplantager i Endrup, der senere blev opslugt af Fredensborgs byudvikling.

      I mit liv, udenfor det politiske engagement, bruger jeg den sparsomme resttid sammen med min familie  –  er gift med en arkæolog – har  voksne ”børn” og børnebørn.  Tilbringer hyggelige og inspirerende stunder med en trofast vennekreds. I mit eget selskab giver jeg mig tid til dyrke litterære interesser.

 

Jeg HAR

       ……… i mange år repræsenteret Det konservative Folkeparti i byrådet – først i Fredensborg – Humlebæk kommune og efter kommunesammenlægningen i Fredensborg kommune. Har altså gennemlevet begge konstruktioners styrker, svagheder og udfordringer.

       Har i  et par periode fungeret som 1. viceborgmester  og i endnu flere været formand for Kulturudvalget. Betragter mig som klassisk konservativ med stort engagement på den socialkonservative fløj. I byrådsarbejdet har jeg lagt stor vægt på at formidle borgerlig politik i et til tider spraglet, politisk landskab, hvor den barske, politiske realitet har krævet samarbejde på tværs og nødvendige kompromisser. Min grundlæggende ledetråd har hele vejen været: ”Forandre for at bevare”….. altså udvikle vores kommunale fællesskab med afsæt i og respekt for de eksisterende værdier.

 

Jeg VIL

       …….. hvis jeg fortsat opnår mandat til det,  fortsætte mit politiske arbejde i byrådet i samme spor. Næste periode byder efter min opfattelse på følgende væsentlige udfordringer:

 

1    Jeg vil arbejde for en stærk økonomi, der skal skabes gennem tilpasninger, omstruktureringer og en harmonisk vækst. Vi konservative er ikke et skattenægterparti, men vi har for længst nået grænsen for skatter og afgifter. Fortsat minimering  af den kommunale gæld.

2   Vores lokale erhvervsliv  er af uvurderlig  betydning for kommunens bæredygtighed – arbejdspladser og  indtægter.  Derfor skal det gives de bedst mulige vilkår. Der skal kunne tilbydes erhvervsområder, som kan tiltrække små og mellemstore virksomheder. Dækningsafgiften skal nedsættes og på sigt helt afskaffes –  en ”investering” i fremtiden.

3   Vore landområder er bosted for borgere, der foretrækker livet dér.  Samtidig er det åbne land et naturligt erhvervsområde for landbruget. Begge parter har en selvfølgelig interesse i at værne om den følsomme ressource. Politisk må kommunen tilstræbe   rimelige  vilkår for begge  parter. Landbefolkningen  skal  tilbydes  en  brugbar infrastruktur – både hvad angår vejnet og bredbånd.  Landbrugserhvervet skal behandles med respekt og ikke belastes af unødigt bureaukrati. Vil arbejde for at fremme hesteavlens forhold. Den rummer en rigdom af muligheder for at sætte kommunen på Danmarkskortet som et attraktivt heste Mekka.

4    Vil arbejde for, at kommunens kulturelle identitet styrkes. Dens indhold kan ved første  blik forekomme mange luftigt, ligegyldig og uvedkommende – nærmest et forstyrrende element i den ofte barske hverdag. Men i realiteten er den altings grundlag. Derfor vil jeg gøre alt for, at styrke forståelsen for kulturens vigtighed. Sørge for at opbygge en dynamisk forvaltning, der kan bidrage til at sprede budskabet. Anlægsmæssigt vil jeg arbejde for samlingssteder til kulturelle aktiviteter – ikke kulturpaladser, men ”tag over hovedet”.

5     Vil stædigt fortsat afsøge minefeltet omkring grænserne for den poliske og administrationens  indflydelse på kommunens fortsatte udvikling. Udfordre embedsvældets politiske ageren og politikkernes sagsbehandling.  Forvaltningen er til for borgerne, og de valgte byrådsmedlemmer er borgerens forlængede arm.

6     Kræver de absolut bedste forhold for kommunens ældre.  De må under ingen omstændigheder  betragtes og behandles som en byrde. De har være med til skabe grundlaget for nutiden og skal derfor også nyde godt af dens frugter.

7    Den fortsatte udbygning af vores kommune skal ske varsomt. Vækst for vækstens skyld ender let i en økonomisk og menneskelig deroute. Kvalitet fremfor kvantitet – hellere lidt men godt. Tilpasning til den  bestående arkitektur  og vores unikke natur.

Ser frem til en spændende valgkamp  og den efterfølgende, politiske armlægning.