Heidi Boss Nyby

Byrådskandidat

Baggrund

Har boet i Fredensborg Kommune i flere år, og er engageret i vores lokalområde.

Bor tæt på vandet og skoven på Sølystparken i Nivå.

Mange års ledelseserfaring fra det private erhvervsliv. Uddannet International Marketing Economist.

Er gift, og Mor til en søn på 9 år.

Født d. 15. juli 1976.

Erfaring

Beskæftigelse

Med en kommerciel baggrund har jeg i mange år arbejdet strategisk med udvikling af internationale virksomheder. I dag arbejder jeg som Management Konsulent med Lederudvikling, Teamudvikling, og faciliterer derfor et hav af workshops og netværk i store danske virksomheder.

Politisk

Familielivet, trygheden og naturen:

Som Mor til en 9-årig dreng er jeg dagligt en del af det liv som vores Kommune kan tilbyde børnefamilier. Jeg er engageret i skolelivet og det lokale foreningsliv med fritidstilbud til børnene. Men Fredensborg Kommune skal være mere attraktiv for de mange ressourcestærke, engagerede familier, som allerede bor her. Og vi skal have større fokus på at kunne tiltrække flere ressourcestærke familier. Det betinger, at vi kan tilbyde det gode familieliv her. At vi kan tilbyde velfungerende børnepasning og skoler – Både offentlige OG private. Det betinger, at vi kan skabe tryghed i HELE vores kommune. Og det betinger, at vi fastholder og værner om den skønne natur som kommunens tydelige kendetegn.

Erhvervslivet:

I mit job har jeg berøring med mange danske virksomheder og deres medarbejdere – også i vores lokalområde. Jeg kender derfor virksomhedernes behov når de skal skabe og fastholde lokale arbejdspladser. Jeg ved hvad der skal til for at gøre vores kommune attraktiv at skabe og drive virksomhed i. Vi skal tiltrække og fastholde innovative virksomheder i vækst, som kan skabe flere nye lokale arbejdspladser i vores kommune. Min professionelle erfaring gør en kæmpe forskel i forhold til at forstå hvad der kan skabe den vækst i Fredensborg Kommune.

Jeg stiller op som Kandidat til Kommunalvalg 2021, fordi nogle ting er så vigtige, at man må engagere sig for at skabe en forskel. Sådan har jeg det med Fredensborg Kommune nu – Det er tid til et nyt politisk fokus.

Kompetencer

  • Fagligt og politisk velfunderet
  • Ambitiøs på vegne af vores kommune
  • Politisk dedikeret
  • Stor gennemslagskraft
  • Imødekommende og løsningsorienteret
  • Stærke samarbejdsevner
  • Drives af at skabe synlige lokale resultater

Mine politiske mærkesager:

Jeg ønsker en kommune i en bedre balance, hvor kommunen resultatorienteret er til for borgerne og erhvervslivet:

Det gode familieliv skal fastholde og tiltrække familier:

Fredensborg Kommune skal være en eftertragtet kommune for børnefamilier. Men det betinger, at vi kan tilbyde det gode familieliv her. At vi kan tilbyde velfungerende, moderne børnepasning og innovative, ambitiøse skoler med gode faciliteter – Både offentlige OG private. Børn har brug for dygtige, kærlige pædagoger og lærere omkring sig – Der skal være nok voksne og mindre klasser for at sikre et højt uddannelses- og udviklingsniveau. Det gode familieliv betinger også at vi har styr på infrastrukturen med velfungerende cykelstier, offentlig trafik og motorvej, så det er nemt for Mor og Far at tage af sted til job, og nå hjem og hente børn. Det er på tide, at Fredensborg Kommune sætter fokus på at være mere attraktiv for de mange ressourcestærke, engagerede familier, som allerede bor her. Så vil vi tiltrække endnu flere familier til det gode familieliv i Fredensborg Kommune.

Naturen skal være vores kendetegn:

Den skønne natur er et kendetegn for vores kommune. Lave Skov, Lergravene, Strandengene, de skønne strande, Esrum Sø osv. Alt sammen noget der tiltrækker og fastholder familier her. Vi skal værne om naturen, og alle skal fortsat have mulighed for at nyde naturen her. Så vi skal være smarte når vi planlægger udviklingen af vores byer. Planerne for vores byer skal altid afspejle, at vi også i fremtiden vil have naturen som kendetegn.

Tryghed skal være en selvfølge:

At cykle hjem fra togstationen en aften skal være sikkert for alle. At gå en aftentur i vores grønne områder skal være trygt. Vi skal skabe et nærmiljø med åbne stier, togstationer og ordentlig lokal belysning, som gør det sikkert at færdes. At vi nu får en Nærpolitistation er godt, men slet ikke nok. Vi skal sikre større fokus på tryghed i HELE kommunen nu, og skabe tiltag der gør noget reelt ved lokal kriminaliteten. 

Attraktivt erhvervsliv og flere lokale arbejdspladser:

Fredensborg Kommune skal blive en mere attraktiv kommune for erhvervslivet. Vi skal tiltrække og fastholde flere virksomheder i vækst, som kan skabe flere nye lokale arbejdspladser. Fredensborg Kommune skal ikke bare være et rigtig godt sted at bo – Det skal også være et rigtig godt sted at arbejde. Erhvervsfokus har længe været helt fraværende i kommunens strategi. Det skal vi ændre. Ligesom vi også skal sikre fokus på innovation og iværksætteri for at få fremtidens virksomheder til kommunen. Den udvikling kan jeg medvirke til.

Mere om kandidaten Heidi Boss Nyby:

Jeg elsker at bo her. Min familie og jeg nyder den skønne lokale natur. Vi kan lide at være aktive, at gå, cykle og lege i skovene og ved vandet. Lave Skov, Lergravene, Strandengene, havnene, de skønne strande og Esrum Sø er bare nogle af favoritterne. Vores lokale kulturtilbud hos Louisiana, Nivaagaard Malerisamling, Fredensborg slot og Humle Bio er desuden også favoritudflugter.

Med en 9-årig søn er vi selvfølgelig engagerede i de mange gode lokale foreninger og aktiviteter for børn. Vi deltager bl.a. meget i Sletten Sejlklub og NKF – Den lokale fodboldklub. Foreningslivet, lokale fritidsaktiviteter og sport er vigtigt for vores børn. Og vi voksne nyder det lokale engagement og mange nye bekendtskaber det bringer med sig.

Jeg er en netværker, og nyder at have en stor lokal omgangskreds. Jeg er nysgerrig af natur, og elsker at møde nye mennesker. Jeg prioriterer at pleje mit lokale netværk, og dykke ned i lokale muligheder og udfordringer. For jeg drives af at skabe synlige resultater her hvor vi bor. Derfor stiller jeg op som Kandidat ved Kommunalvalget 2021.