Henrik Littau Mærsk

Byrådskandidat

Baggrund

Jeg er 59 år, født i Helsingør og flyttede til Fredensborg by i
1993. Jeg er gift med min skønne kone Gabi og har tre dejlige
børn på 21, 23 og 25 år.

Erfaring

Beskæftigelse

1987- IT-medarbejder i Nordea

Politisk

Byrådskandidat 2017, bestyrelsesarbejde i Konservativ vælgerforening Fredensborg

Kompetencer

Energi, ihærdighed, troværdighed og sund fornuft

Mine konservative mærkesager

Bedre vilkår og faciliteter for sporten

Det er vigtigt, at sporten får bedre muligheder, så både unge og ældre har de bedste forudsætninger til at opleve glæden ved at være aktiv.

Lidt mere om mig

Jeg var opstillet ved kommunalvalget i 2017 hvor jeg fik 74 personlige stemmer, hovedsageligt fra nærområdet. Jeg har været meget i tvivl om jeg skulle stille op igen, da mit arbejde fylder en stor del i mit liv for tiden, men efter en snak med Jesper og René, blev vi enige om, at det ville være ærgerligt hvis vi kom til at mangle mine personlige stemmer til et ekstra mandat i Byrådet.

Idræt har altid haft en stor plads i mit hjerte. Lige siden jeg flyttede til Fredensborg, har jeg været en del af idrætslivet. Vores idrætsfaciliteter er flere steder i kommunen slidt ned og ikke tidssvarende. Der skal gøres noget ved dette, så vores idrætsfaciliteter fortsat er stedet, hvor unge og ældre mødes og nye fællesskaber dannes. Er sted , hvor børn og unge, som måske har det lidt svært i skolen, kan udvikle deres sociale kompetencer.

Min mærkesag fra 2017 om at renovere idrætsfaciliteter på Fredensborg Stadion blev af Ulla Hardy og Thomas von Jessen taget op i Byrådet, hvorefter der blev bevilget 2,5 mill. kr. til renovering af de efterhånden nedslidte bygninger.

Renoveringen er fornyligt blevet afsluttet og dette tænker jeg kan bruges positivt ved næste kommunalvalg.