Natur- og klimapolitik der er bæredygtigt

Naturen og klimaet er vores fælles ramme for det gode liv. En moderne miljø- og klimapolitik skal sikre, at Fredensborg Kommune er et grønt sted at leve og et attraktivt sted at bosætte sig i fremtiden.

Naturen og klimaet er vores fælles ramme for det gode liv. En moderne miljø- og klimapolitik skal sikre, at Fredensborg Kommune er et grønt sted at leve og et attraktivt sted at bosætte sig i fremtiden.

Derfor vil Fredensborg Konservative arbejde for at udvikle kommunen i respekt for den fredede natur. Fredensborg Kommune skal nedbringe sit CO2-niveau og tage ny teknologi i brug for at blive et forbillede for andre kommuner i den grønne omstilling. Klimaet er allerede under forandring, og derfor vil vi i de kommende år investere intensivt i kystsikring og stormflodssikring med sluser, så borgerne kan føle sig trygge i al slags vind og vejr. Endelig skal vi binde Fredensborg Kommune endnu bedre sammen med bæredygtig transport.

Konkret vil vi arbejde for:

  • At fredede naturområder respekteres og udvikler sig vildt og naturligt
  • At investere intensivt i kyst- og stormflodssikring
  • Flere cykelstier, så det er muligt at komme på tværs af Fredensborg Kommune uden CO2-aftryk
  • Rent drikkevand fra hanen og ren luft i lungerne, også for vores børnebørn