Kultur og velvære i Fredensborg Kommune

Kulturlivet i alle dets facetter er med til at skabe sammenhæng i et samfund. Det er gennem kulturen, at borgerne får et harmonisk liv i alle dets faser.

Kulturlivet i alle dets facetter er med til at skabe sammenhæng i et samfund. Det er gennem kulturen, at borgerne får et harmonisk liv i alle dets faser.

Derfor ønsker Det Konservative Folkeparti at udvikle kulturlivet bredt i Fredensborg Kommune, så kulturen kan forme os gennem hele livet og binde os sammen i generationer. Der skal oprettes en kulturuge, hvor den brede kultur og foreningsliv inviterer alle borgere på besøg. Kronen på værket skal være en kulturaften for hele kommunen. Vi skal investere i markedsføring af vores slotte og kulturinstitutioner, og vi skal sikre, at kommunens arkitekturpolitik bliver overdraget til Kulturudvalget. Endelig skal vi sikre, at de kulturelle tilbud bliver benyttet aktivt i undervisningen i de lokale folkeskoler, så kulturen bringes i børnehøjde.

Konkret vil vi arbejde for:

  • En fælles kulturuge i hele kommunen
  • At der investeres i markedsføring af vores slotte og kulturinstitutioner
  • At kommunens arkitekturpolitik overdrages til Kulturudvalget
  • At kulturelle tilbud benyttes aktivt i undervisningen i de lokale folkeskoler
  • At der er lokale kulturtilbud i børnehøjde