Tryghed og integration med klarhed og konsekvens

Et trygt liv starter med sammenhæng i samfundet og dermed også en god integration. Vi skal sørge for, at alle føler sig som en del af samfundet, og at alle får muligheden for at bidrage.

Et trygt liv starter med sammenhæng i samfundet og dermed også en god integration. Vi skal sørge for, at alle føler sig som en del af samfundet, og at alle får muligheden for at bidrage.

Derfor vil Konservative Fredensborg arbejde for at få flere borgere med anden etnisk baggrund ud på arbejdsmarkedet. Der skal laves en særlig indsats for ikke etnisk danske kvinder, så de bliver kvalificeret til at arbejde i brancher, hvor der konstant er efterspørgsel på arbejdskraft. Der skal formuleres en klar, kontant og konsekvent exitpolitik for tidligere bandemedlemmer og unge på kanten af loven, der er fyldt 18 år. Vi skal skabe tryghed i Fredensborg Kommune ved at renovere de utrygge områder og sørge for, at der kommer mere gadebelysning. Sammen med en kommende nærpolitistation i Nivå kan disse initiativer skabe et trygt lokalmiljø.  

Konkret vil vi arbejde for:

  • At skabe en uddannelses- og jobpakke for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der er uden for arbejdsmarkedet
  • At oprette en forening for nydanskere, så alle kan blive en del af et netværk
  • At udarbejde en exitpolitik til tidligere bandemedlemmer og unge på kanten af loven
  • At renovere utrygge områder i kommunen og øge gadebelysningen