Et godt liv for børn og unge med dannelse og uddannelse

Et godt børne- og ungeliv kræver fuldt fokus på dannelse og uddannelse. Vi skal sørge for, at alle får det rette springbræt til at nå længst muligt i livet.

Et godt børne- og ungeliv kræver fuldt fokus på dannelse og uddannelse. Vi skal sørge for, at alle får det rette springbræt til at nå længst muligt i livet.

Derfor vil Fredensborg Konservative arbejde for, at alle børn kommer godt fra start og får en barndom og ungdom i udviklende omgivelser. Vi skal bruge det kommende normeringsløft til at skabe mere tid til det enkelte barn, så det kan blomstre i en tryg ramme. På samme måde skal der være et loft over antallet af elever i folkeskolens klasser. I skolen skal undervisningen i vores historie, kunst og kultur gennemsyre hverdagen. Vi skal sikre en sund balance mellem offentlige og private skoler. Samarbejdet mellem folkeskolerne og erhvervslivet skal styrkes, og vi vil arbejde for at differentiere undervisningen på tværs af de lokale folkeskoler. Efteruddannelse skal prioriteres for både pædagoger og lærere.

Konkret vil vi arbejde for:

  • Mere tid til det enkelte barn i daginstitutionerne
  • Et loft over antallet af elever pr. skoleklasse
  • En sund balance mellem offentlige og private skoler
  • Øget samarbejde mellem de lokale kulturinstitutioner og folkeskolerne
  • Ansættelse af en koordinator til at øge samarbejdet mellem folkeskolerne og de lokale virksomheder
  • Oprettelse af ”elitehold” inden for boglige, kreative og håndværksfag på tværs af de lokale folkeskoler
  • Oprette en erhvervsskole