Sport og fritid - aktiviteter for livet

At være en del af stærke fællesskaber er en essentiel del af et godt liv. Fællesskaber opstår i foreninger og aktiviteter, og vi skal sørge for, at det lokale foreningsliv har de bedste vilkår.

At være en del af stærke fællesskaber er en essentiel del af et godt liv. Fællesskaber opstår i foreninger og aktiviteter, og vi skal sørge for, at det lokale foreningsliv har de bedste vilkår.

Derfor vil Konservative Fredensborg fortsætte med at prioritere de gode rammer for det lokale foreningsliv. Vi ønsker at flytte foreningslivet tættere sammen, fordi flere samlede idrætsfaciliteter vil skabe synergi for aktiviteterne såvel som de frivillige i foreningerne. Vi ønsker at udbygge og samle flere idrætsfaciliteter på Karsemosegård, mens idrætten i Humlebæk skal samles omkring de to folkeskoler, der kan få mere gavn af de fælles faciliteter. Fredensborg Kommune er den mest hesterige kommune på Sjælland, og derfor ønsker vi at oprette et hestecenter i Fredensborg. Endelig skal vi arbejde for at skabe gode faciliteter til sejlsporten på vores små havne.

Konkret vil vi arbejde for:

  • At samle idrætsfaciliteterne i Fredensborg Kommune for at skabe en ansvarlig og energisk udvikling af sport- og fritidslivet
  • At udvikle Karsemosegård
  • At sikre, at de lokale folkeskoler får gavn af idrætsfaciliteterne, og at foreningslivet bliver en del af en aktiv skoledag
  • At oprette et hestecenter i Fredensborg
  • At skabe bedre faciliteter for sejlsporten