Sundhed og ældrepleje – et opgør med ensretning

Et godt liv indebærer, at man hele livet selv kan træffe valg om sin sundhed og pleje. For vi har alle forskellige behov og ønsker til vores liv.

Et godt liv indebærer, at man hele livet selv kan træffe valg om sin sundhed og pleje. For vi har alle forskellige behov og ønsker til vores liv.

Derfor vil Konservative Fredensborg arbejde for mere frihed i ældre- og sundhedssektoren. Pengene skal ikke bruges på pakkeløsninger, men i langt højere grad følge den enkelte borger og anvendes til opgaver i det yderste led. De ældre borgere skal mødes med varme hænder og åbne arme og opleve en værdig behandling. De skal kunne blive i deres eget hjem så længe som muligt, hvis de ønsker det. Kommunens dygtige medarbejdere skal opleve mere tillid og mindre kontrol i hverdagen, så de får bedre tid til borgeren.

Konkret vil vi arbejde for:

  • Flere private tilbud i sundheds- og ældreplejen, herunder private plejehjem
  • At det altid er muligt at få relevant hjemmepleje
  • Flere senioregnede boliger i kommunen, gerne også seniorbofællesskaber
  • Et øget samarbejde med private virksomheder om selvtræning
  • Alle skal have egen læge i nærheden af egen bolig
  • En udvidelse af klippekortsordningen for plejehjemsbeboere såvel som sårbare borgere