Erhverv og skat – en attraktiv kommune at bo og drive virksomhed i

Et spændende job, hvor det kan betale sig at arbejde, er en vigtig faktor for et godt liv. Vi skal sørge for, at de lokale virksomheder har gode vilkår, og at det er attraktivt for nye virksomheder at placere sig i Fredensborg Kommune.

Et spændende job, hvor det kan betale sig at arbejde, er en vigtig faktor for et godt liv. Vi skal sørge for, at de lokale virksomheder har gode vilkår, og at det er attraktivt for nye virksomheder at placere sig i Fredensborg Kommune.

Derfor vil Fredensborg Konservative arbejde aktivt for at forbedre det lokale erhvervsklima. Gennem flere år har Fredensborg ligget i den nederste tredjedel i Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima. Der er brug for en målrettet indsats, hvor afgifter for erhvervslivet reduceres, og hvor der er let adgang til arbejdskraft. Der skal laves en målrettet indsats for iværksættere. Sagsbehandlingstiden for byggerier skal nedbringes. Derudover er vi som konservative overbeviste om, at pengene ligger bedre i borgernes lommer end i kommunekassen. Derfor skal skatten sættes ned.

Konkret vil vi arbejde for:

  • At fjerne dækningsafgiften
  • At nedbringe behandlingstiden for byggesager, som i øjeblikket er den højeste i landet
  • At etablere nye erhvervsområder, som kan tiltrække etablerede virksomheder og skabe rammen om et godt miljø for iværksættere
  • At give små erhvervsdrivende lettere adgang til at byde på de kommunale opgaver
  • At nytænke indsatsen på kommunens jobcentre, så små opgaver i flere virksomheder kan samles til et arbejde for ledige
  • At sænke skatten, så kommunen ikke er borgernes bank
  • At sikre det lokale handels- og forretningsliv de bedste betingelser i vores bysamfund