Netto i Humlebæk

Af Jesper Tvilde, Byrådsmedlem og næstformand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i Fredensborg kommune (C) og Mikkel Dodt Fregerslev, Det Konservative Folkeparti Fredensborg.

På Torpenvej i Humlebæk ligger en Netto forretning som kunderne er glade for, men den er ikke tidssvarende. Salling Group der ejer Netto har tidligere ytret ønske om, at bygge en større og mere moderne butik, til glæde for alle der handler i butikken. Det har der indtil videre ikke været flertal for i byrådet. Men ærlig talt, er tiden ikke kommet til at se velvilligt på en sådan henvendelse nu?

Administrationen har tidligere anbefalet ikke at give tilladelse hertil, blandt andet begrundet med at forudsætningen for stadig detailhandel i Humlebæk Center er mest mulig dagligvarehandel. Men i Humlebæk Center ligger allerede en Irma, SuperBrugsen og en ny opgraderet Coop 365 forretning. Dertil at den øvrige detailhandel desværre er for nedadgående, og at planerne for Humlebæk Bymidte stadig kun er på tegnebrættet. Dette bør føre til, at vi genovervejer en tilladelse til, at Netto arbejder videre med et ønske om en ny butik – hvis det stadig ønsker det.

Den skal, i sagens natur, indeholde en løsning der både er trafiksikker og arkitektonisk forbedring i forhold til den nuværende. I samme ombæring ville det være velset om oplægget også er baseret på energioptimering, trafikale forhold og bæredygtighed.

Det Konservative Folkeparti mener at vi som kommune byde initiativer fra det lokale erhvervsliv velkomment.