Beskyt vores drikkevand – Nu!

Drikkevandet i kommunen skal beskyttes

af Mikkel Dodt Fregerslev – bestyrelsesmedlem og medlem af Grønt Råd i Fredensborg Kommune.

I 2019 besluttede folketinget at drikkevandet i Danmark skulle beskyttes. Aftalen var at hvis ikke det lykkedes at lave frivillige aftaler, ville der blive tale om et sprøjteforbud. Det er kun lykkedes at lave lokale aftaler for ca. 5% af de sårbare drikkevandsområder. Iflg. Danmarks Naturfredningsforening har Fredensborg kommune skullet gennemgå 28 boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Af disse har kommunen vurderet at 7 af dem kræver beskyttelse. Men ret nedslående er der pr. 01.01.2023 ikke indgået nogen aftaler, eller gennemført nogen indsatser endnu. Der er rester af pesticider i over halvdelen af de aktive drikkevandsboringer i Danmark. Samtidig er forurening med PFAS en voksende bekymring.

Jeg mener ikke vi skal gamble med vores drikkevand, og at arbejdet bør iværksættes snarest.