På vej mod en mere værdifuld udnyttelse af affaldet.

Af Mikkel Dodt Fregerslev. Medlem af Grønt Råd og Det Konservative Folkeparti i Fredensborg Kommune.

                                                                          

 

– Sortering skaber fordele. Inden længe vil alle danske husstande sortere deres affald i de samme ni kategorier. Mange har allerede sorteret i lang tid, mens nogle kommuner stadig har et stykke vej igen for at nå deres mål. I Fredensborg kommune er vi ved at have udrullet sorteringen men mangler stadig blandt andet tekstiler og farligt affald. Da jeg sidst kiggede på indsamlingstallene fra forsyningen og Norfors, var det ikke overraskende at se, at fraktionerne metal, plast og husholdningsaffald stadig var stigende.

Men er det virkelig gavnligt at adskille plastemballage fra papkasser og madrester? Nytter det noget? Kommunerne er blevet pålagt nationale mål om at øge genanvendelsen af det kommunale affald til 60% i 2030 og 65% i 2035. Derudover er der et krav om, at 80% af den danske plast skal være sorteret fra og ikke forbrændt i 2030.

Jeg er så heldig at have fået indblik i det via min deltagelse i Grønt Råd og Affaldspanel i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Her har jeg spurgt ind til genanvendelse af det indsamlede affald der håndteres af Norfors.

 

Få svarene her.

  • Pap bliver genanvendt i imponerende grad på op til 97%.
  • Ifølge kontrakten genanvendes mindst 80% af metallet.
  • Op mod 95% af papiret bliver genanvendt.
  • Glas når en høj genanvendelsesprocent på omkring 97%.
  • Når det kommer til mad- og drikkekartoner, bliver omkring 75% af papiret sorteret og genanvendt.

 

Det store spørgsmålstegn ligger stadig ved plasten. Der arbejdes seriøst på at maksimere udnyttelsen af denne ressource, hvor nogle plasttyper nemt kan genanvendes, mens der mangler en optimal løsning til andre. Men et er sikkert. Der er bedre at sortere uanset hvilken fraktion. Og jo bedre vi som borgere, virksomheder og institutioner gør det – jo bedre for klimaet og miljøet.