Vi skal være bedre til at genanvende skrald – Og skabe mindre skrald..

Af Heidi Boss Nyby, Konservativ Byrådsmedlem
Vi kan gøre det bedre… For vidste du at i gennemsnit producerede hver borger i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner 889 kg affald i 2021 – Og at det lå over landsgennemsnittet på 845 kg, og langt over EU gennemsnittet på 505 kg! Vi skal derfor fokusere på at nedbringe affaldsmængderne lokalt nu.

Nationale krav og ny lokal plan: Der er fastsat nationale krav om at alle kommuner, som vi skal opnå:
Vi skal øge genanvendelsen af det kommunale affald til 60 % i 2030, og videre op til 65 % i 2035.
80 % af den danske plast skal være udsorteret fra forbrændingen i 2030.
Så vi har travlt.

For at blive bedre til at genanvende skrald, og for at producere mindre skrald, skal der derfor I 2023 udarbejdes en ny fælles lokal affaldsplan for Fredensborg, Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Det vil kræve en stor lokal indsats at nå målsætningerne. Derfor deltog jeg i fælles politisk møde ml. Fredensborg, Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Vi debatterede hvordan vi skaber en realistisk plan, der når vores vigtige grønne mål.

Genbrug og cirkulær økonomi: Der var spændende snakke om hvordan vi sikrer, at flytte skrald op i affaldshierarkiet, og sikre cirkulær økonomi med øget fokus på lokal genbrug.

Kommunikation: Der er brug for øget information til alle borgere om affald, affaldssortering, genbrug og lokal cirkulær økonomi. Og mange lokale borger er allerede i fuld gang med relevante private initiativer, som mange andre også kan bruge, og lade sig inspirere af.

Robot sortering: Vi har brug for at blive endnu klogere på robot sortering af skrald, som en oplagt mulighed for at sikre større nøjagtighed i sorteringen, og dermed større effekt.
Fremtidens planlægning af affalds tømning & kørsler: Vi skal kigge på muligheder for mere ”intelligent” og datadrevet planlægning af tømning af affaldsbeholdere og antal kørsler med skraldebiler. Her tænker jeg på åbenlyse lavt hængende frugter som at kunne afmelde tømning af individuelle affalds områder/ fraktioner, når den slet ikke er fyldt op endnu. Nogle kommuner tester brug af censorer i affaldsbeholdere, som kan give den info direkte. Lad os kigge nærmere på mulighederne og business casen i det.

Mødet bød på mange andre inspirerende ideer til at nå målene. Jeg glæder mig til den videre debat, og til efterfølgende I Udvalget for Natur, Miljø & Bæredygtig Udvikling, at deltage i det vigtige arbejde med at reducere skrald og øge genanvendelse lokalt.