Tak til de dygtige lærere her

Onsdag d. 5. oktober fejrer Danmarks Lærerforening ”Lærerens Dag”, hvor vi hylder de mange dygtige lærere der hver eneste dag gør en kæmpe forskel for vores børn.
Det er vigtigt, at vi i Fredensborg Kommune kan fastholde og tiltrække de bedste lærere. Fredensborg skal være en eftertragtet kommune for børnefamilier, hvor alle børn kan komme godt fra start, og få en barndom i udviklende omgivelser. En vigtig brik i det er netop de engagerede lærere.
Jeg drømmer fortsat om at skabe endnu mere værdi for både børn, forældre og vores dygtige lærere her. Der var ved dette Budget forlig ikke mulighed for at opnå enighed om alt. Men jeg fortsætter med fokus på:
  • KORTE DAGE: Vi skal skabe kortere skoledage for at øge børnenes trivsel.
  • ØGET BRUG AF 2-LÆRER ORDNINGEN: Kortere skoledage kan også give øget mulighed for at benytte ”2lærer ordningen” for at sikre endnu højere kvalitet af undervisningen, og større mulighed for individuel fokus på det enkelte barn.
  • MINDRE KLASSER: Der skal være færre elever i klasserne. I Fredensborg Kommune går hver 3. barn i en ”Mega klasse”. I Hørsholm Kommune er det f.eks. kun hver 5. barn.
  • EFTERUDDANNELSE TIL LÆRERNE: Vi skal samtale med lærerne om hvad der skal til for at tiltrække og fastholde de bedste lærer her, og huske politisk at prioritere reel tid og reelle muligheder for faglig udvikling til lærerne.
  • LOKAL FRIHED: Der skal være diversitet i udbuddet af pasningsmuligheder og skoler for at sikre det enkelte barns behov bliver mødt. Ingen børn, familier eller lærer er ens. Derfor skal den enkelte skole have større frihedsgrader til at skabe det der giver mest lokal værdi i den enkelte skole.
  • MINDRE INKLUSION: Ingen børn er ens, og de børn der har særlige behov skal mødes af veluddannede professionelle med tid, overskud, faglig viden og erfaring, som kan skabe den ideelle hverdag. Øget inklusion vil være at spare alt for dyrt. Fredensborg Kommune har i forvejen en af de højeste inklusionsniveauer.

Som medlem af Børne & Skoleudvalget ønsker jeg en tæt dialog med både lokale forældre, pædagoger og lærere. Det er vigtigt, at vi i et partnerskab sikrer fremtidens skole her. Og det er desuden vigtigt, at vi i dag husker at stoppe op, og hylde de mange dygtige lærere lige her i Kommunen.