Pengene har det bedst i borgernes lommer

Af

Thomas von Jessen

Gruppeformand (kons)

Solvænget1, 2990 Nivå

Denne gang ønsker vi skattelettelser, først og fremmest en fuldstændig fjernelse af dækningsafgiften til gavn for navnlig kommunens mange små virksomheder, men også en lempelse af personskatten ned til landsgennemsnittet 24,9%. Derudover har vi et ønske om at få igangsat arbejdet med opførelse af en sluse og pumpe ved Niveåens udmunding, Ny Strandvej. Vi ønsker bedre styring af vandmasserne, hvad enten de kommer fra landssiden som følge af fx skybrud eller fra Øresundssiden, når det blæser fra nord. Bedre styring vil gavne både lodsejerne længere inde i landet langs åen, de mange, der nyder åen rekreativt og alle ejendomsejerne langs åen, både offentlige og private. Der er tale om en pilotprojekt inden for miljø og klima, så det skal gøres omhyggeligt og ordentligt.

Kommunens økonomi er bundsolid. I 2021 forbedres kommunens kasse årligt med ca. 30 mio. kr. pga. udligningsaftalen. Fra 2024 skal vi ikke afdrage gæld, hvilket årligt giver rådighed over 57 mio. kr., som vi ikke længere skal afdrage. Det er mange penge at få rådighed over, så vi mener bestemt, at det er ansvarligt at lempe skatten både for kommunens virksomheder, og for de mange familier og singler, der går på arbejde hver dag og dermed bidrager til os alle sammen.

På den anden side står hensynet til kommunens mange byggeprojekter i disse år. Vi glæder os meget over den kolossale fornyelse af vores bygningsmasse, der finder sted. Vi glæder os over, at vi netop kan. Når alt det nye står færdigt, vil det komme alle til gode og være med til at gøre kommunen endnu mere attraktiv at bo i. Men med en så bundsolid økonomi mener vi ikke, de gode tider bør udelukke, at vi også tænker lidt på en kendt konservativ dyd, nemlig ”mådehold” med det offentlige forbrug, først og fremmest på den løbende drift. ”Pengene har det bedst i borgernes lommer” – trods alt. Det har vi sagt i mere end 50 år, og det vil vi blive ved med at sige det.